Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:02
Pekala.
:10:08
Üzgünüm.
:10:11
Ben üzgünüm.
:10:14
Çok baský altýnda kaldým
þu...þu Kirkland meselesinde.

:10:19
Yani, biliyorsun, küçük hissedar
olarak ilk büyük davam bu.

:10:24
Bütün gün çalýþýp eve geliyorum.
:10:28
Seni görmek için can atýyorum.
:10:34
Beni böyle suçlaman acý veriyor.
:10:39
Üzgünüm.
:10:43
Ne? Hadi.
:10:48
Bütün zamaným kendi elimde
ve ben oturup...

:10:52
bunun gibi karmaþýk senaryolar
üretmeye baþlýyorum.

:10:59
Sonra da zamaný harcamýþ olmamak için,
onlara inanmak istiyorum.

:11:06
- Terapinin yardýmý dokunmuyor mu?
- Ah, John, bilmiyorum.

:11:10
Sadece oturup küçük sorunlarýmdan
söz etmek bana aptalca geliyor.

:11:14
Zavallý çocuklarýn açlýktan
öldüðünü bile bile.

:11:18
Pekala...
:11:23
senin terapiyi býrakman...
Etiyopya'daki çocuklarýn karnýný doyurmayacak.

:11:30
Biliyorum.
:11:37
Hiç "becermek" kelimesini kullanmazdýn.
:11:43
Lanet olsun.
:11:47
Çok aptalca, söylediðine inanmak
epeyi zamanýmý aldý.

:11:50
- Aptalca olan ne?
- Ee, sen...

:11:55
- Adamý tanýmýyorsun bile.
- Tamam, sen tanýyorsun.

:11:59
Arkadaþlarýndan biri.
Sence güvenilir biri mi?


Önceki.
sonraki.