Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:06
- Terapinin yardýmý dokunmuyor mu?
- Ah, John, bilmiyorum.

:11:10
Sadece oturup küçük sorunlarýmdan
söz etmek bana aptalca geliyor.

:11:14
Zavallý çocuklarýn açlýktan
öldüðünü bile bile.

:11:18
Pekala...
:11:23
senin terapiyi býrakman...
Etiyopya'daki çocuklarýn karnýný doyurmayacak.

:11:30
Biliyorum.
:11:37
Hiç "becermek" kelimesini kullanmazdýn.
:11:43
Lanet olsun.
:11:47
Çok aptalca, söylediðine inanmak
epeyi zamanýmý aldý.

:11:50
- Aptalca olan ne?
- Ee, sen...

:11:55
- Adamý tanýmýyorsun bile.
- Tamam, sen tanýyorsun.

:11:59
Arkadaþlarýndan biri.
Sence güvenilir biri mi?

:12:03
Bilmiyorum.
:12:06
Bilmiyorum. Bana bunu
anlattýðýndan beri, bilmiyorum.

:12:10
Onu ilk sanat camiasýnýn
cenazecisi gibi giyinmiþ...

:12:14
...gördüðümde anlamalýydým.
:12:16
Giyim tarzýný seviyorum.
:12:28
Kasetler yanlýþ ellere geçerse ne olacak?
:12:31
"Yanlýþ eller" mi? John, burada
askerî sýrlardan söz etmiyoruz.

:12:37
Bunlar sadece onun seyredeyim de
þeyim kalksýn diye çektiði kasetler.

:12:44
Yani hiç biriyle seks yapmýyor mu?
Sadece konuþuyorlar mý?

:12:48
Sadece bir yere oturup konuþuyorlar.
:12:53
Seks yapsa belki anlayabilirdim.
Yani belki.

:12:58
Neden dergi, porno film filan almýyor?

Önceki.
sonraki.