Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:03
Her þey karmaþýklaþýyor.
:16:06
Hayýr aslýnda basitleþiyorlar.

Önceki.
sonraki.