Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:45
Kapý açýk!
:18:55
Merhaba.
:19:01
Bir þey içmek ister misin?
:19:06
Evet, saðol.
:19:15
Üzgünüm, hiç buzlu çayým kalmadý.
:19:22
Teþekkürler.
:19:26
Bir saat içinde bizde ol.
:19:29
Aþaðýlýk birisin sen.
:19:30
John ve Cynthia... þikiþiyorlar.
:19:32
Orda olacaðým.
:19:37
Evet, biliyorum.
:19:40
Gördüðünüz gibi,
bir sürü çift kiþilik oda var.

:19:40
- Biliyor musun?
- Evet.

:19:44
Hayýr, tek baþýma kalacaðým.
:19:45
Nerden biliyorsun?
:19:47
- Öðrenci misiniz?
- Hayýr.

:19:50
Çekimde söyledi.
:19:50
Banyoya bir duþ perdesi takabilirsiniz.
:19:53
Söylediðin için saðol.
Gerçekten takdir ettim.

:19:54
Küvete bir þey koyduðunuzdan
emin olun ki düþmeyesiniz.

:19:56
Eee, ben... ben seni görmedim.
:19:58
350 civarý mý dediniz?
:19:59
Ve görseydim de sana söyliyeceðimi
sanmýyorum.


Önceki.
sonraki.