Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:01
Bir þey içmek ister misin?
:19:06
Evet, saðol.
:19:15
Üzgünüm, hiç buzlu çayým kalmadý.
:19:22
Teþekkürler.
:19:26
Bir saat içinde bizde ol.
:19:29
Aþaðýlýk birisin sen.
:19:30
John ve Cynthia... þikiþiyorlar.
:19:32
Orda olacaðým.
:19:37
Evet, biliyorum.
:19:40
Gördüðünüz gibi,
bir sürü çift kiþilik oda var.

:19:40
- Biliyor musun?
- Evet.

:19:44
Hayýr, tek baþýma kalacaðým.
:19:45
Nerden biliyorsun?
:19:47
- Öðrenci misiniz?
- Hayýr.

:19:50
Çekimde söyledi.
:19:50
Banyoya bir duþ perdesi takabilirsiniz.
:19:53
Söylediðin için saðol.
Gerçekten takdir ettim.

:19:54
Küvete bir þey koyduðunuzdan
emin olun ki düþmeyesiniz.

:19:56
Eee, ben... ben seni görmedim.
:19:58
350 civarý mý dediniz?
:19:59
Ve görseydim de sana söyliyeceðimi
sanmýyorum.

:20:00
Evet. ve.. ee.. ilk ve son ayýn kirasý.
:20:04
Neden?
:20:07
Benim böyle bir konumum yok.
:20:08
- Pekala. Aydan aya mý kontrat yapacaksýnýz?
- 350'ye olmaz.

:20:13
400 nasýl?
:20:18
Hayatým bok gibi.
:20:20
Bununla yaþayabilirim.
Bununla yaþayabilirim.

:20:22
Sadece bok.
:20:23
- Tamam. anlaþtýk.
- Pekala.

:20:25
- Hazýr mýsýn?
- Evet.

:20:26
Hiç bir þey sandýðým gibi deðil.
:20:36
John piç kurusunun teki.
:20:39
- John?
- Buradayým.

:20:46
Hadi bir çekim yapalým.
:20:51
Hayýr, ben...
:20:54
- Bence bu iyi bir fikir deðil.
- Neden?

:20:56
Güzel, sen bir resim deðil miydin?

Önceki.
sonraki.