Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:00
Çünkü bu aklýn baþýndayken
alacaðýn bir karar deðil.

:21:04
Peki aklýmýn baþýnda olup
olmadýðýný nerden bilebilirsin?

:21:11
Bu iyi bir soru.
:21:17
- Hazýr olman için ne yapman gerekiyor?
- Ee...

:21:24
Bir kaset takýp kamerayý çalýþtýrmam.
:21:26
Pekala, hoþuna gitti mi?
:21:29
Yap.
:21:31
Güzel. Bana mý?
:21:37
Evet, senin için.
:21:40
Ee, bütün bu kira, kaset, ve saire
:21:44
için parayý nereden buluyorsun?
:21:51
Yastýk altýmdan.
:21:54
Ya bu para bitince ne yapacaksýn?
:21:58
Bitmeyecek.
:22:01
Orada rahat mýsýn?
:22:02
Bu benim mi?
:22:05
Evet, rahatým.
:22:05
Evet, senin.
:22:11
Tamam, kayýttayým.
:22:13
Bana adýný söyle.
:22:18
Ann Bishop Millaney.
:22:28
Harikasýn, caným.
:22:42
Sana kiþisel bir þey söyleyebilir miyim?
:22:48
Bu sana baðlý.
Ben sana kiþisel bir þey söyleyebilir miyim?

:22:51
Evet, evet.
:22:52
Margaret. Selam, ben John. Ýyi.
Dinle, bugün Ann'ý hiç gördün mü?

:22:57
Öðleden sonra mý?
:22:57
Pekala, önce sen.
:22:59
Ee...Tamam,hayýr, ben sadece...

Önceki.
sonraki.