Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:03
Þu lanet kasetlerden doldurdun mu?
:25:07
Sýk sýk deðil.
:25:11
Hayýr...
:25:11
Annie... cevap ver, lanet olasý!
:25:13
Evet, takýntýlýyým.
:25:15
Lanet olsun, cevap ver, doldurdun mu?
:25:16
Seninkiyle ayný olmasa da.
:25:19
- Evet doldurdum.
- Ah!

:25:20
- Ben mi? Sence ben takýntýlý mýyým?
- Pekala...

:25:23
Tamrým!
:25:25
Ona dokunma!
:25:26
Seni izliyordum. Yemek yerken,
bilirsin, konuþurken,

:25:32
hareket ederken izledim, ve...
:25:37
gördüðüm kendisine bakýldýðýnýn
aþýrý farkýnda biriydi.

:25:43
Tamam. Ben...
:25:45
- Terapistim...
- Terapi mi görüyorsun?

:25:47
- Ne?
:25:48
Sen görmüyor musun?
:25:51
Hayýr. Ben...Hayýr, görmüyorum.
:25:51
Merhaba?
:25:55
John? Burada ne bok yapýyorsun?
Ne yapýyorsun?

:25:55
Ben terapi için umutsuz vakayým.
:25:59
- Yani terapiye inanmýyor musun?
- Hayýr, bazýlarýna iyi geleceðine inanýyorum.

:26:05
Bilmiyorum, bana, anlarsýn iþte
bana aptalca geliyor.

:26:09
Gidip gitmemekte kararsýzlýk çektim.
:26:13
Sonra kendi teorimi oluþturdum...
:26:16
Asla cinsel hayatýný bilmediðin...
:26:18
birinden nasihat alma.
:26:23
Pekala, ben trapistimi
cinsel yönden tanýyorum.

:26:29
- Terapistinle seks mi yaptýn?
- Hayýr!

:26:32
- Hayýr. Hayýr.
- Oh, yo, üzgünüm. Kastettiðim bu deðildi.

:26:37
Seks yaptýðýn birinden.
:26:40
Ah.
:26:44
Tamam, kayýttayým.
:26:47
Ben... Anlamýyorum.
:26:48
Bana adýný söyle.
:26:50
Yani, sen nasýl tanýyacaksýn ki?
:26:52
Ann... Bishop... Millaney.
:26:55
- Yani, anlarsýn. Nasýl...?
- Ah, hayýr. Ben hep iktidarsýz deðildim.

:26:57
Ee, ne hakkýnda konuþmak istersin?
:26:59
- Genelde ne hakkýnda konuþulur?
- Seks.


Önceki.
sonraki.