Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:05
Bilmiyorum, bana, anlarsýn iþte
bana aptalca geliyor.

:26:09
Gidip gitmemekte kararsýzlýk çektim.
:26:13
Sonra kendi teorimi oluþturdum...
:26:16
Asla cinsel hayatýný bilmediðin...
:26:18
birinden nasihat alma.
:26:23
Pekala, ben trapistimi
cinsel yönden tanýyorum.

:26:29
- Terapistinle seks mi yaptýn?
- Hayýr!

:26:32
- Hayýr. Hayýr.
- Oh, yo, üzgünüm. Kastettiðim bu deðildi.

:26:37
Seks yaptýðýn birinden.
:26:40
Ah.
:26:44
Tamam, kayýttayým.
:26:47
Ben... Anlamýyorum.
:26:48
Bana adýný söyle.
:26:50
Yani, sen nasýl tanýyacaksýn ki?
:26:52
Ann... Bishop... Millaney.
:26:55
- Yani, anlarsýn. Nasýl...?
- Ah, hayýr. Ben hep iktidarsýz deðildim.

:26:57
Ee, ne hakkýnda konuþmak istersin?
:26:59
- Genelde ne hakkýnda konuþulur?
- Seks.

:27:01
Ah. Ah, tamam.
:27:03
Tamam.Seks konuþalým.
:27:05
Anlamamý saðla. Dedin ki..ee...
:27:07
Seks yapar mýsýn?
:27:09
Çok sýk deðil, hayýr.
:27:09
seks yapmadýðým birinden asla...
:27:13
tavsiye almamamý söyledin, deðil mi?
:27:13
Yaptýðýnda, daha çok kim baþlatýr?
:27:17
Erkek taraf.
:27:17
- Temel olarak.
- Doðru.

:27:19
Ve,eh, biz seks yapmadýk.
:27:21
Seni doyuruyor mu?
:27:23
- Doðru mu?
- Evet.

:27:25
Yani senin kendi tavsiyene göre,
senin tavsiyeni dikkate almamalýyým galiba.

:27:28
Bilmiyorum.
:27:31
- Ben almazdým.
- Almaz mýydýn? Pekala.

:27:31
Bilmiyorum. Ne demek istedin anlamadým.
:27:36
Orgazm oluyor musunuz?
:27:36
Pekala.
:27:39
Sanmýyorum.
:27:40
- Güvenli sür.
- Pekala, tamam.

:27:41
Yani, sanýrým olmuyorum, emin deðilim,
hayatýmda hiç olmadým.


Önceki.
sonraki.