Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:01
Ah. Ah, tamam.
:27:03
Tamam.Seks konuþalým.
:27:05
Anlamamý saðla. Dedin ki..ee...
:27:07
Seks yapar mýsýn?
:27:09
Çok sýk deðil, hayýr.
:27:09
seks yapmadýðým birinden asla...
:27:13
tavsiye almamamý söyledin, deðil mi?
:27:13
Yaptýðýnda, daha çok kim baþlatýr?
:27:17
Erkek taraf.
:27:17
- Temel olarak.
- Doðru.

:27:19
Ve,eh, biz seks yapmadýk.
:27:21
Seni doyuruyor mu?
:27:23
- Doðru mu?
- Evet.

:27:25
Yani senin kendi tavsiyene göre,
senin tavsiyeni dikkate almamalýyým galiba.

:27:28
Bilmiyorum.
:27:31
- Ben almazdým.
- Almaz mýydýn? Pekala.

:27:31
Bilmiyorum. Ne demek istedin anlamadým.
:27:36
Orgazm oluyor musunuz?
:27:36
Pekala.
:27:39
Sanmýyorum.
:27:40
- Güvenli sür.
- Pekala, tamam.

:27:41
Yani, sanýrým olmuyorum, emin deðilim,
hayatýmda hiç olmadým.

:28:06
Hiç kocandan baþka biriyle
seviþmeyi düþündün mü?

:28:12
Ýþte baþýyoruz.
:28:15
Ýþte baþlýyoruz.
:28:24
- Neden durmuyoruz?
- Hayýr.

:28:27
Durmak istemiyorum.
:28:38
Hiç kocandan baþka biriyle
seviþmeyi düþündün mü?

:28:42
Bunu düþündüm.
:28:45
- Gerçekleþtirdin mi?
- Hayýr.

:28:50
Neden?
:28:53
Çünkü bu Cynthia'ya göre bir düþünce.
Onunla ayný düþünceyi paylaþmaktan nefret ederim.


Önceki.
sonraki.