Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:05
Seni bu mu tahrik ediyor? Kadýnlarý
seks deneyimlerini anlatýrken çekmek?

:44:11
- Evet.
- Kasetleri baþka birisi izleyebilir mi?

:44:14
Kesinlikle hayýr. Kasetleri ben hariç
kimse izleyemez.

:44:18
Ne kadar sürecek?
:44:22
Pekala, bu sana baðlý.
Bir kadýnýnki sadece üç dakika sürdü.

:44:28
Baþkasý ise 3 tane iki saatlik doldurdu.
:44:33
Nasýl baþlýyoruz?
:44:36
Ben kamerayý çalýþtýrýyorum
ve sen konuþmaya baþlýyorsun.

:44:41
Ayakta mý yoksa oturarak mý?
:44:43
- Nasýl tercih edersen?
- Oturmayý tercih ederim.

:44:54
Hazýr mýsýn?
:45:03
Tamam, kayýttayým.
:45:06
- Bana adýný söyle.
- Cynthia... Patrice... Bishop.

:45:10
- Günlük sesinle konuþabilirsin.
- Tamam.

:45:15
Pekala bana ilk cinsel deneyimini anlat.
:45:22
Ee...
:45:24
Ýlk cinsel deneyimimi mi yoksa
ilk cinsel birleþmemi mi?

:45:27
- Ýlk cinsel deneyimini.
- Cinsel deneyim.

:45:38
Ben......sekiz yaþýndaydým.
:45:43
Ve, ah...
Þöyle bir þey mi...?Evet, tamam.

:45:49
Ben sekiz yaþýndaydým ve.. ee..
Michael Green, ki o da sekiz yaþýndaydý,

:45:56
beni iþerken seyredip
seyredemeyeceðini sordu.

:45:59
ben de ona sen yaparken de ben
seyredeceksem olur, dedim.


Önceki.
sonraki.