Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:02
Sonra...
:48:04
Sonra ben ellerimi hareket ettirmeye
baþladým, o da konuþmayý kesti.

:48:30


Önceki.
sonraki.