Air America
prev.
play.
mark.
next.

:17:01
Bine aþi venit la
Vientiane, dle senator

:17:02
trei croitorii ºi
o fabricã de mãtase,

:17:03
Mulþumesc, dle ambasador Marloff.
:17:04
dar nu mi-aþi spus
nimic despre traficul de droguri.

:17:05
Dumnealui este maiorul Lemond.
:17:08
Plec curând ºi n-am
de gând sã mã întorc cu mâna goalã.

:17:08
-Sunt sigur cã aþi auzit de el.
-Desigur.

:17:09
Unde vã e uniforma, dle maior?
E prea cald pentru ea?

:17:12
Trebuie sã mã întorc
cu câteva capete pe tipsie,

:17:14
Aveþi de gând sã o
faceþi pe civilul?

:17:15
Acum sunt civil. Dar am rãmas
ofiþer de aviaþie, în inima mea.

:17:16
altfel chiar zvonurile
vã vor omorî.

:17:18
Zvonuri?
Unde le-aþi auzit?

:17:20
Ai auzit ce a spus.
Sã cadã câtreva capete.

:17:23
Mulþumesc. Pune geanta
în maºina aia mare.

:17:25
-Dle senator...
-ªtiu.

:17:27
Îmi pare rãu, dar nu am bani
de-ai voºtri. Îþi dau bacºiº mai târziu.

:17:33
Dle senator, dumnealui este generalul Lu Soong,
comandantul suprem al forþelor locale aliate.

:17:41
E cineva acasã?
:17:45
Fiþi atent la
tactul unui senator.

:17:47
Când aþi fost în Franþa,
:17:48
l-aþi pus pe generalul
De Gaulle sã vã care bagajul?

:17:52
-Rob, ia bagajul dlui senator.
-Iau eu asta, dle.

:17:56
-Vreþi sã vã iau ºi haina?
-Mulþumesc.

:17:57
Seamãnã cu prezervativul
lui Paul Bunyan.

:18:00
Pentru asta se aruncã
din avion, Pirelli.

:18:03
Mãrimea penisului
conteazã mult pentru asiatici.

:18:06
Þine-te bine .
Ne pregãtim de aterizare.

:18:06
Dacã îi convingem cã americanii
folosesc aceste super-prezervative,

:18:11
-Sã aterizãm? Unde?
-Ar fi bine sã-þi arãt.

:18:11
oamenii lor vor începe
sã se teamã de noi.

:18:13
Cum adicã sã aterizãm?
:18:16
Asta nu e o pistã.
:18:18
Bãieþi, ar mai fi ceva.
Cadavrul lui Jack Neely

:18:18
Trei rotiri!
:18:23
a fost recuperat noaptea
trecutã de cãtre o patrulã de aliaþi.

:18:27
Se pare cã a fost doborât
de soldaþii laoþieni,

:18:28
Te rog, nu face asta.
:18:29
în timp ce încerca sã-i
salveze pe Covington ºi Ryack.

:18:34
ªtiu ce simþiþi, dar,
din motive de securitate,

:18:37
vã reamintesc sã nu vorbiþi
cu nimeni despre asta.

:18:40
Rob! Înainte de a repeta ceea
ce ai spus deja,

:18:41
A fost grozav! Tu ce spui?
:18:43
putem pãstra un
moment de reculegere?


prev.
next.