Air America
prev.
play.
mark.
next.

:25:00
Paznicii l-au vãzut fugind.
:25:02
Se spune cã ar fi un
sabotaj al comuniºtilor

:25:04
Ãsta nu e un bordel.
Este un loc în care bãrbaþii discutã afaceri.

:25:05
Domnilor, nu-mi pasã cine a
încercat sã arunce locul ãsta în aer.

:25:08
Afaceri? Începusem sã
cred cã e rãzboi.

:25:09
Problema este cã întreaga operaþiune
se poate întoarce împotriva noastrã,

:25:12
Scuzaþi-mã
:25:13
tocmai când senatorul este aici.
:25:14
Cine þi-a spus cã sunt
2 lucruri diferite?

:25:15
Trebuie sã îi oferim lui
Davenport un þap ispãºitor.

:25:17
Rob, am nevoie de tine.
ªi vreau sã fii treaz, la naiba!

:25:22
Domnule general, pot sã
apelez la bunãvoinþa dv

:25:27
ºi sã vã cer 2 kg?
:25:34
Te preocupã ceva, Rob?
:25:36
Mã întrebam ce ar zice
cei de la Pepsi-Cola

:25:36
Sunt pentru cauza noastrã.
:25:37
dacã ar ºtii ce s-a întâmplat
aici dupã plecarea lor.

:25:41
- Nu te-ai gândit ºi tu la asta?
- Nu, Rob.

:25:41
Da, dle.
:25:43
Eu mã întreb câþi piloþi
ºtiu de locul ãsta.

:25:47
Da, Charlie, C 123 este
doar pentru mine.

:25:47
Câteva sute.
:25:49
E un avion prea mare
pentru aºa ceva.

:25:52
Marfa este bunã.
Încerci ºi tu?

:25:52
Cred cã ai gãsit un cumpãrãtor
pentru toate armele tale.

:25:55
Ai ghicit, Charlie.
:25:56
-Ce mai faci?
-Foarte bine.

:25:57
Cu tot respectul generale,
nu am venit aici ca sã gust marfa,

:25:59
-Ce transporþi azi?
-Saci cu fãinã la Bien Thuong.

:26:01
ci ca sã vã rog sã închideþi laboratorul,
:26:04
Asta e lângã Tango 7.
:26:06
Ai plãnuit sã mai prãbuºeºti
vreun avion azi?

:26:07
mãcar pentru o sãptãmânã,
cât timp se afla senatorul aici.

:26:09
Azi nu.
:26:09
De ce nu-i spui sã
se întoarcã acasã?

:26:10
Bine. Deja ai provocat pagube
serioase acestei companii.
Mulþumesc Charlie.

:26:13
Mai vorbim noi. Ce e asta?
:26:14
Aº vrea eu sã fie atât de uºor.
:26:17
Într-o þarã civilizatã,
ca a voastrã. aºa s-ar proceda,

:26:20
-Te simþi mai bine acum?
-Mult mai bine.

:26:21
dar în acest caz, ar fi mai
uºor sã închidem laboratorul.

:26:22
Cred cã norul de opiu de deasupra
oraºului ia uimit pe toþi asearã.

:26:27
Ai reuºit sã închizi
fabrica timp de trei ore.

:26:27
Atunci am fi amândoi sãraci
ºi n-am putea finanþa rãzboiul.

:26:30
Dacã nu vând heroinã,
nu am bani sã-mi plãtesc soldaþii.

:26:30
De-abia azi dimineaþã
ºi-au reluat activitatea.

:26:33
Asta e.
:26:34
Nu, dle maior. Mai bine
rãmânem prieteni.

:26:39
-Ai tu grijã de ºeful tãu.
-Desigur dle general.

:26:43
-Bine Gene
-Bine

:26:46
Ca de obicei gândiþi
mai bine decât mine.

:26:54
-Totul e gata?
-Da e gata.


prev.
next.