Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:02
Tatlým, sakin ol lütfen.
:13:04
- Leland Palmer'ý arýyorum.
- Orada, telefonda.

:13:10
Þerif Truman.
:13:12
Ne? Kim? Ne dedin?
:13:19
Oh, Tanrým. Oh, Tanrým!
:13:28
Leland, lütfen. Ne var? Söyle.
:13:32
- Leland...
- Laura'yla mý ilgili?

:13:36
Korkarým öyle.
:13:41
Leland, söyle bana.
:13:44
Bebeðim!
:13:56
Kontratlarý imzalamaya hazýrýz.
:14:03
Leland, sorun ne?
:14:09
Kýzým ölmüþ.

Önceki.
sonraki.