Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:03
Leland, sorun ne?
:14:09
Kýzým ölmüþ.
:15:08
Bu sabah seni ne engelledi, Heidi?
:15:10
- Arabamý çalýþtýramadým.
- Külüstürle çok uðraþýyorsun ha?

:15:17
Siz Almanlar'ýn dakik olduðunuzu sanýrýdým.
:15:25
Umursadýðýn tek zamanýn, Bobby,
zaman öldürmek olduðunu sanýrdým.

:15:30
- Çýkýyor musun, Shelly?
- Evet, eve gidiyorum.

:15:33
Antrenmana gideceðim.
Seni de býrakabilirim.

:15:38
Harika olur, saðol.
:15:47
Ýþte sizin için bir melodi.
:15:53
Norma...
:15:56
...seni rüyalarýmda göreceðim.
:15:59
Önce ben seni görmezsem.

Önceki.
sonraki.