Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:10
Leland, çok üzgünüm.
:18:13
17 yaþýnda.
:18:21
- Lee, bunu yapmandan nefret edeceðim.
- Hayýr, onu görmeliyim.

:18:26
Küçük kýzýma ne yaptýklarýný görmeliyim.
:18:57
Bebeðim!
:19:00
Bu benim küçük kýzým.
:19:03
- Tanrým! Tanrým!
- Buradan çýkalým.

:19:55
- Laura'yý gördün mü?
- Hayýr, henüz görmedim.

:19:58
Piknik için güzel bir gün.

Önceki.
sonraki.