Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:00
Bu benim küçük kýzým.
:19:03
- Tanrým! Tanrým!
- Buradan çýkalým.

:19:55
- Laura'yý gördün mü?
- Hayýr, henüz görmedim.

:19:58
Piknik için güzel bir gün.
:20:17
Bobby Briggs, seni arýyorlar.
:20:20
- Kim?
- Þerif.

:20:22
Ýþte okuldayým.
:20:29
Hey, Snake.
:20:32
- Bir þeyler oluyor.
- Nerede?

:20:35
- Þaka yaptýðýmý mý sanýyorsun?
- Ne, endiþelenmek mi?

:20:38
Bobby, ofiste bekleniyorsun.
:20:41
- Kim çaðýrýyor?
- Hemen þimdi, genç adam.

:20:47
Dikkatli ol.

Önceki.
sonraki.