Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:03
- Terry Franklin?
- Burada.

:21:05
- Martha Grimes?
- Burada.

:21:07
- Donna Hayward?
- Burada.

:21:09
- Audrey Horne?
- Burada.

:21:11
- James Hurley?
- Evet.

:21:15
Afedersiniz. Sýnýf 106 mý?
:21:19
Bobby Briggs bu sýnýfta mý?
:21:22
Hayýr, o 107'de.
107.

:21:25
- Bir dakika konuþabilir miyiz?
- Elbette.

:21:36
...açýklama yapacak.
:21:42
Zaman ayýrdýðýnýz için teþekkürler.
:22:09
Müdür bir açýklama yapacak.
:22:27
Size söyledim.
:22:28
Her zamanki gibi erkenden kalktým.
Her zamanki gibi koþmaya gittim.

:22:33
RR'de kahvaltý ettim...
:22:35
...ve antrenmana gitmedim
çünkü caným istemedi.

:22:38
Neden, Bobby?
Bir þeye mi kýzmýþtýn?

:22:42
Bir sorun mu vardý?
Anlatmak ister misin?

:22:45
Bakýn, çocuklar, ne yaptým?
Neler oluyor?

:22:49
Bay Wolchezk, tüm okulda dedikodular var.
:22:51
En iyisi sizden duymalarý.
:22:54
Bay Wolchezk, neden bir duyuru yapmýyorsunuz?
:22:58
- Þimdi mi?
- Þimdi zamanýdýr.


Önceki.
sonraki.