Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:15
Ýki kere dört,
dört kere sekiz.

:30:20
Ýki kere dört,
dört kere sekiz.

:30:28
Beni duydun mu?
Ýþçilerime bunu yapamazsýn.

:30:31
Benden kaçma.
Buraya geri dön.

:30:34
Hiçbir yere gitmiyorsun.
Kimseye hiçbir þey söylemiyorsun.

:30:38
Catherine.
:30:41
Bunu söylediðim için üzgünüm
ama bu býçkýhanenin sahibi benim.

:30:44
Burasýyla ilgili gerçekleri bilmiyorsun.
Bu yüzden burayý ben iþletiyorum.

:30:49
Daha önce hiç yetkimi kullanmadým
ama belki de kullanmalýydým.

:30:53
- Burayý kapatmýyorsun.
- Catherine, son sözümü söyledim.

:30:59
- Peter, fiþi çek.
- Pete, sakýn yapma.

:31:08
Catherine, lütfen.
:31:13
Shorty, çocuklara fiþi çekmelerini söyle.
:31:19
Doðru.
:31:31
Lütfen dikkat.
Ben Josie Packard.

:31:35
Bugün olanlar ýþýðýnda
tüm iþin durdurulmasýna karar verdim.

:31:40
Kaltak!
:31:42
Bu sabah, bildiðiniz gibi, Bayan Laura Palmer'ýn
cesedi iskelemiz yakýnýnda bulundu.

:31:47
- Adýn ne?
- Fred Truax.

:31:50
Kovuldun.
:31:52
Þimdi de iþ arkadaþýnýz,
Bay Janek Pulaski...

:31:58
...Laura'nýn okul arkadaþý olan kýzýnýn
dün geceden beri kayýp olduðunu öðrendi.


Önceki.
sonraki.