Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:08
Catherine, lütfen.
:31:13
Shorty, çocuklara fiþi çekmelerini söyle.
:31:19
Doðru.
:31:31
Lütfen dikkat.
Ben Josie Packard.

:31:35
Bugün olanlar ýþýðýnda
tüm iþin durdurulmasýna karar verdim.

:31:40
Kaltak!
:31:42
Bu sabah, bildiðiniz gibi, Bayan Laura Palmer'ýn
cesedi iskelemiz yakýnýnda bulundu.

:31:47
- Adýn ne?
- Fred Truax.

:31:50
Kovuldun.
:31:52
Þimdi de iþ arkadaþýnýz,
Bay Janek Pulaski...

:31:58
...Laura'nýn okul arkadaþý olan kýzýnýn
dün geceden beri kayýp olduðunu öðrendi.

:32:06
Bugün bütün iþ duracak.
Deðirmen kapanacak.

:32:14
Günü ailelerinizle birlikte geçirebilirsiniz.
:32:19
Ýlginiz için teþekkürler.
:32:51
Ne halt?

Önceki.
sonraki.