Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:06
Bugün bütün iþ duracak.
Deðirmen kapanacak.

:32:14
Günü ailelerinizle birlikte geçirebilirsiniz.
:32:19
Ýlginiz için teþekkürler.
:32:51
Ne halt?
:33:28
Laura ölmüþ.
:33:32
Evet, duydum.
:33:37
O tekti.
:33:42
Kahve ýsmarlayayým mý?
:33:46
Olmaz.
:33:51
Donna'yý görürsen bunu ona verir misin?

Önceki.
sonraki.