Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:04
Bu bir 'R'.
:42:07
Diane, bunu Albert ve takýmýna ver.
Sam'e gitme.

:42:11
Albert bununla daha iyi baþa çýkar.
Bir torabaya ihtiyacýmýz var.

:42:15
Pekala, Cooper, bana burada
neler olduðunu söyleyecek misin?

:42:20
Þerif, konuþacaðýmýz çok þey var.
:42:49
- Selam, Ed.
- Selam, Donna.

:43:01
Çok üzgünüm.
:43:06
- James'i gördün mü?
- Uðradý.

:43:09
- Ýyi mi?
- Hayýr.

:43:11
Nereye gittiðini biliyor musun?
Roadhouse'a uðradým.

:43:15
Bilmiyorum, tatlým.
Bunu sana vermemi söyledi.

:43:28
Ne halt ediyorsun sen?
Her yerde seni arýyordum.

:43:32
Bobby'nin baþý belada.
O en iyi arkadaþým.

:43:35
Onun yanýnda olmak için karakola gidiyoruz.
:43:38
Bana ne yapacaðýmý söyleme!
Ayrýca Laura en iyi arkadaþýmdý.

:43:43
- Arabaya bin.
- Kes sesini, ufaklýk.

:43:45
- Kendi iþine bak.
- Sen benim iþimsin, dostum.

:43:49
Ed, ben senin dostun deðilim.
:43:53
Donna, hemen Þerif'in yanýna gitmelisin.

Önceki.
sonraki.