Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:07
Andy, iyi misin?
Tatlým?

:47:13
Ama Lucy...
bu çok korkunç.

:47:21
Andy, tatlým.
:47:26
Tanrým.
:47:39
Bobby, yasal haklarýný anladýn, deðil mi?
:47:43
Evet.
:47:46
- Bobby, Laura Palmer'ý öldürdün mü?
- Hayýr!

:47:50
Dün gece 9:30'a kadar evinde ders çalýþmýþ?
:47:54
- Evet.
- Bobby.

:47:58
Evet, efendim.
:48:00
- Eve kendisi mi döndü?
- Evet.

:48:04
Geçen hafta ikiniz
büyük bir kavga ettiniz, deðil mi?

:48:07
Ne olmuþ? Onunla kavga etmem...
:48:12
...onun için þarký söylemem ne fark eder ki?
:48:15
Onu ben öldürmedim.
:48:22
Bobby, iþler böyle yürür:
:48:25
Biz sorularý sorarýz,
sen de sorduðumuz soruyu cevaplarsýn.

:48:29
Kýsaca ve doðru olarak.
:48:51
- Bu kasedi sen mi çektin, Bobby?
- Hayýr.

:48:57
Sen deðilsen kim çekti?

Önceki.
sonraki.