Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:00
- Eve kendisi mi döndü?
- Evet.

:48:04
Geçen hafta ikiniz
büyük bir kavga ettiniz, deðil mi?

:48:07
Ne olmuþ? Onunla kavga etmem...
:48:12
...onun için þarký söylemem ne fark eder ki?
:48:15
Onu ben öldürmedim.
:48:22
Bobby, iþler böyle yürür:
:48:25
Biz sorularý sorarýz,
sen de sorduðumuz soruyu cevaplarsýn.

:48:29
Kýsaca ve doðru olarak.
:48:51
- Bu kasedi sen mi çektin, Bobby?
- Hayýr.

:48:57
Sen deðilsen kim çekti?
:49:01
Laura'nýn baþka biriyle görüþtüðünü
biliyor muydun?

:49:04
Geçen hafta bu yüzden kavga etmiþtiniz.
:49:09
Þu görünütülere bak.
Bak, ne kadar da mutlu.

:49:18
- Laura'yla birlikte kokain kullandýn mý, Bobby?
- Uyuþturucu kullanmam.

:49:23
Afedersiniz, müvekkilimi neyle suçluyorsunuz?
:49:31
Doðru.
:49:35
Sen futbolcusun, deðil mi, Bobby?
:49:40
Bobby, kiminle görüþtüðünü biliyorsan...
:49:45
...söylemenin tam zamaný.
:49:47
- Neden Donna'ya sormuyorsun? Onunlaymýþ.
- Çünkü sana soruyorum.

:49:53
Hadi, Bobby, bana bir isim ver.
:49:56
Ýþte bir ipucu:
Ýlk harfi 'J'.


Önceki.
sonraki.