Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:49:01
Laura'nýn baþka biriyle görüþtüðünü
biliyor muydun?

:49:04
Geçen hafta bu yüzden kavga etmiþtiniz.
:49:09
Þu görünütülere bak.
Bak, ne kadar da mutlu.

:49:18
- Laura'yla birlikte kokain kullandýn mý, Bobby?
- Uyuþturucu kullanmam.

:49:23
Afedersiniz, müvekkilimi neyle suçluyorsunuz?
:49:31
Doðru.
:49:35
Sen futbolcusun, deðil mi, Bobby?
:49:40
Bobby, kiminle görüþtüðünü biliyorsan...
:49:45
...söylemenin tam zamaný.
:49:47
- Neden Donna'ya sormuyorsun? Onunlaymýþ.
- Çünkü sana soruyorum.

:49:53
Hadi, Bobby, bana bir isim ver.
:49:56
Ýþte bir ipucu:
Ýlk harfi 'J'.

:50:13
Hayýr...
:50:17
...bunu bana yapamaz.
:50:22
Sen onu sevmiyordun.
:50:25
Býrak gitsin.
:50:39
Julie, Norveçliler saat dörtte
kontrarý imzalayacaklar.

:50:43
Bay Horne döndüðünde...
:50:45
...Laura Palmer'ýn ölümünü
duymayacaklarýna emin ol.

:50:49
Bu tüm anlaþmayý mahfeder.
Analdýn mý? Teþekkürler.

:50:54
Tamam, Bob. Tamam, Bob.

Önceki.
sonraki.