Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:13
Hayýr...
:50:17
...bunu bana yapamaz.
:50:22
Sen onu sevmiyordun.
:50:25
Býrak gitsin.
:50:39
Julie, Norveçliler saat dörtte
kontrarý imzalayacaklar.

:50:43
Bay Horne döndüðünde...
:50:45
...Laura Palmer'ýn ölümünü
duymayacaklarýna emin ol.

:50:49
Bu tüm anlaþmayý mahfeder.
Analdýn mý? Teþekkürler.

:50:54
Tamam, Bob. Tamam, Bob.
:51:00
Julie, bunu çekersem ne olur?
:51:06
Yapamazsýn.
:51:12
Audrey, ne yaptýðýna bak!
:51:17
Onlar alay mý ettiler?
:51:20
- Audrey, oraya gitme.
- Acýktým.

:51:22
Oraya gitme!

Önceki.
sonraki.