Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:00
Julie, bunu çekersem ne olur?
:51:06
Yapamazsýn.
:51:12
Audrey, ne yaptýðýna bak!
:51:17
Onlar alay mý ettiler?
:51:20
- Audrey, oraya gitme.
- Acýktým.

:51:22
Oraya gitme!
:52:08
Özür dilerim, bir sorun mu var, genç bayan?
:52:14
Arkadaþým Laura'yý...
:52:18
...bir kayalýkta ölü buldular...
:52:22
...tamamen çýplak.
:52:27
Öldürülmüþ.
:52:51
- Hey, ahbap.
- Snake. Buaradan çýkýyoruz, oðlum.

:52:55
Bir saniye.
Donna hala burada.

:52:59
- Ona destek olmadýn mý?
- Neyi var, bilmiyorum.


Önceki.
sonraki.