Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:08
Özür dilerim, bir sorun mu var, genç bayan?
:52:14
Arkadaþým Laura'yý...
:52:18
...bir kayalýkta ölü buldular...
:52:22
...tamamen çýplak.
:52:27
Öldürülmüþ.
:52:51
- Hey, ahbap.
- Snake. Buaradan çýkýyoruz, oðlum.

:52:55
Bir saniye.
Donna hala burada.

:52:59
- Ona destek olmadýn mý?
- Neyi var, bilmiyorum.

:53:03
Boþver onu.
Ben hallederim. Laura ve o.

:53:08
Polis 'J' harfinden bahsetti.
:53:12
Motorsikletliyi arýyoruz...
:53:14
...ve motorsikletlinin
kafasýný patlatacaðýz.

:53:19
Adý ne?
Hemen iþini bitiririz.

:53:30
Dýþarý gel.
:53:34
Robert, dinleyecek birine ihtiyacýn olursa
akþam evde olacaðým.

:53:39
Dinleyecek kimseye ihtiyacým yok.
:53:45
Burada neler olduðuna dair fikrim yok.
:53:48
Sadece eve gidelim.
:53:52
Piknikte sadece ikiniz miydiniz?
:53:55
Daðlardaydýnýz, baþka kimse yok muydu?

Önceki.
sonraki.