Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:03
Boþver onu.
Ben hallederim. Laura ve o.

:53:08
Polis 'J' harfinden bahsetti.
:53:12
Motorsikletliyi arýyoruz...
:53:14
...ve motorsikletlinin
kafasýný patlatacaðýz.

:53:19
Adý ne?
Hemen iþini bitiririz.

:53:30
Dýþarý gel.
:53:34
Robert, dinleyecek birine ihtiyacýn olursa
akþam evde olacaðým.

:53:39
Dinleyecek kimseye ihtiyacým yok.
:53:45
Burada neler olduðuna dair fikrim yok.
:53:48
Sadece eve gidelim.
:53:52
Piknikte sadece ikiniz miydiniz?
:53:55
Daðlardaydýnýz, baþka kimse yok muydu?
:54:00
Piknik yapmaya karþý bir yasa mý var?
:54:04
Donna, bu bana ilginç geliyor.
Orada sadece ikiniz varken...

:54:09
...bu görüntülerin nasýl çekildiðini
tahayyül edemiyorum.

:54:14
Çok basit.
:54:16
Þey vardý...
:54:20
...bir otostopçu.
Kadýn bir otostopçu.

:54:23
Bir sýrt çantasý vardý ve...
:54:28
...bizi çekmesini rica ettik.
:54:32
Ýsmi neydi?
:54:34
Bilmiyorum. Sorduðumuzu sanmýyorum.
Unuttum.

:54:43
Donna, kimi koruyorsun?
:54:46
Kimseyi. Gerçekten olan bu.
:54:49
Bu kiþinin adý 'J' ile mi baþlýyor?
:54:52
- Bize ismini söylemedi.
- Donna, bu ciddi bir iþ.

:54:58
Laura'nýn erkek arkadaþýndan baþka birine
aþýk olmasýndan daha ciddi.


Önceki.
sonraki.