Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:08
Ne tür sigara içiyorsun?
1:02:11
Ne bulursam.
1:02:13
Hayýr. Bunlardan içiyorsun.
Bunlarýn burada ne iþi var?

1:02:18
Hadi, Leo. Her zaman
farklý paketler alýyorum, ben ve Norma.

1:02:22
Ýki þey, Shelly.
1:02:24
Eve geldiðimde, bu ev temiz olmalý.
Gerçekten temiz.

1:02:28
Ýkincisi, bundan sonra tek marka
sigara içeceksin.

1:02:30
Eðer bir daha
iki farklý marka sigara görürsem...

1:02:33
...boynunu dal gibi kýrarým.
1:02:36
Tamam, Leo.
Benim için endiþelenmene gerek yok, tatlým.

1:02:38
Bu doðru.
1:02:52
Büyük Ed'in Benzin Ýstasyonu.
Ed konuþuyor.

1:02:54
Üzgünüm.
Seni oradan aramayacaðýma söz vermiþtim...

1:02:58
...ama seni görmem gerek.
1:03:01
- Çok kötü hissediyorum.
- Tamam.

1:03:07
Neden 9:30 gibi Roadhouse'da buluþmuyoruz?
1:03:11
Saðol, Ed.
Akþam görüþürüz.

1:03:14
Pekala, tatlým.
1:03:35
- Sanýrým bir pamukkuyruk tavþaný gördüm.
- Bir karayak tavþaný olmalý.

1:03:38
Karayak mý?
Karayak tavþaný.

1:03:48
Bebek kim?
1:03:50
Eyaletteki en güzel kadýnlardan biri.
Bayan Packard.

1:03:54
Packard Býçkýhanesi mi?
1:03:57
- Bay Packard nerede?
- Geçen sene bir tekne kazasýnda öldü.


Önceki.
sonraki.