Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:12:00
- Elbette Donna kaçtý.
- Yani?

1:12:03
Baþka nasýl bizi motorsikletliye
götürebilirdi?

1:12:24
Bütün öðleden sonra perdelerle uðraþtým.
1:12:28
- Perdeler mi?
- Perdeler.

1:12:31
Bir sürü.
1:12:33
Sana karþý ne hissettiðimi biliyorsun, Ed.
Bunu benim için deðil, kendin için yap.

1:12:39
- Tammy Wynette vakti, tatlým.
- Ve?

1:12:43
- Peki ya sen ve Hank?
- Sana söyledim.

1:12:48
- Hank'i býrakacaðým.
- Tahliyesinden önce mi sonra mý?

1:12:56
Seni seviyorum, Ed.
Ýkimiz için en iyi olaný yapacaðým.

1:13:01
Sevgilinin kocasý,
adam öldürmekten içerideyken..

1:13:05
...'tahliye' sözcüðü nedense hoþ gelmiyor.
1:13:28
Neden yonttuðumu biliyor musun?
1:13:30
Tamam, tekrar yapacaðým.
Neden yontuyorsun?

1:13:34
Çünkü sarý ýþýðýn hala hýzlan deðil...
1:13:36
...yavaþla anlamýna geldiði
küçük bir kasabada bunu yaparsýn.

1:13:47
Mike ve Bobby.
1:13:50
Bu akþam biraz sorun çýkabilir.

Önceki.
sonraki.