Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:01
Sevgilinin kocasý,
adam öldürmekten içerideyken..

1:13:05
...'tahliye' sözcüðü nedense hoþ gelmiyor.
1:13:28
Neden yonttuðumu biliyor musun?
1:13:30
Tamam, tekrar yapacaðým.
Neden yontuyorsun?

1:13:34
Çünkü sarý ýþýðýn hala hýzlan deðil...
1:13:36
...yavaþla anlamýna geldiði
küçük bir kasabada bunu yaparsýn.

1:13:47
Mike ve Bobby.
1:13:50
Bu akþam biraz sorun çýkabilir.
1:14:29
Scottie, Mutt ve Jeff geldi.
1:14:35
Oh, ne harika bir dünya!
1:14:43
Çabuk olacak gibi görünüyor.
1:14:49
- Neden destek istemiyorsun?
- Rüzgarýn ne yönden estiðini görüyorum.

1:14:54
Lucy, Roadhouse'a hemen takviye bir birim gönder.
Hatta iki birim olsun.

1:14:59
Ve Dr. Hayward'ý ara. Kýzýný bulduðumuzu
ve iyi olduðunu söyle.


Önceki.
sonraki.