Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:29
Scottie, Mutt ve Jeff geldi.
1:14:35
Oh, ne harika bir dünya!
1:14:43
Çabuk olacak gibi görünüyor.
1:14:49
- Neden destek istemiyorsun?
- Rüzgarýn ne yönden estiðini görüyorum.

1:14:54
Lucy, Roadhouse'a hemen takviye bir birim gönder.
Hatta iki birim olsun.

1:14:59
Ve Dr. Hayward'ý ara. Kýzýný bulduðumuzu
ve iyi olduðunu söyle.

1:15:03
Pekala, Þerif.
1:15:19
Donna!
1:15:22
Burada ne iþin var?
Herkes seni arýyor.

1:15:32
Çek ellerini üstümden.
Beni rahat býrak!

1:15:35
Çek ellerini üzerimden!
1:15:37
- Çek ellerini. Býrak gideyim.
- Hayýr!

1:15:40
Bu kadar yeter!
1:15:42
Onu duydun. Býrak beni!
1:15:46
Böyle mi, Bay Maymun Surat?
1:15:57
Siz arkayý koruyun.
Endiþelenme, seni James'e götüreceðim.


Önceki.
sonraki.