Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:15:03
Pekala, Þerif.
1:15:19
Donna!
1:15:22
Burada ne iþin var?
Herkes seni arýyor.

1:15:32
Çek ellerini üstümden.
Beni rahat býrak!

1:15:35
Çek ellerini üzerimden!
1:15:37
- Çek ellerini. Býrak gideyim.
- Hayýr!

1:15:40
Bu kadar yeter!
1:15:42
Onu duydun. Býrak beni!
1:15:46
Böyle mi, Bay Maymun Surat?
1:15:57
Siz arkayý koruyun.
Endiþelenme, seni James'e götüreceðim.

1:16:08
Joey Paulsen. Ýþte bir 'J'.
1:16:10
Hayýr, onu baþka birine götürüyor.
1:16:13
Onlarý belli bir uzaklýktan
izlememi istiyorsun herhalde?

1:16:16
Harry, haklýsýn.
1:16:45
Sýký dur!
1:16:48
- Sence bizi fark ettiler mi?
- Bana bir donut ver.


Önceki.
sonraki.