Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:00
Baþlayalým.
:08:03
Dizideki ilk rakamýn. . .
:08:05
. . .tuþuyla baþla,
sonra "sil"e bas.

:08:18
Diziyi yazdýnýz.
:08:20
"Sil"e bas Bay Furlong.
:08:26
SÝL
:08:34
Tuhaf.
:08:36
Hala buradayým.
:08:38
Bir rakamý unutmus olmalýsýn.
.

:08:40
Tekrar yaz.
:08:55
Bizi oyalýyorsun.
:09:02
Nerede kaldýn? Bes dakikadýr
.
eðlendiriyorum onu.

:09:06
Biraz meþguldüm.
:09:08
Michelette'i neredeyse
öldürüyordum, ama kayýp.

:09:19
Býrak onu!
:09:20
Üzgünüm Jule.
:09:22
OYa ben, ya o.
ONe yazýk.

:09:25
Sana ýsýnmaya baþlýyordum.
:09:27
Bu iþte pek dost edinilmiyor.
:09:31
Dost olduðumuzu kim söyledi?
:09:33
Vacendak?
:09:35
Baþlayalým mý?
Transferi yapalým mý?

:09:46
Býrak olsun Bay Furlong.
:09:49
Ýzin ver.
:09:56
Senin yeni bir vücuda deðil,
ruha ihtiyacýn var.

:09:58
Hicbir makine sana bunu veremez.
.


Önceki.
sonraki.