Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:02
Nerede kaldýn? Bes dakikadýr
.
eðlendiriyorum onu.

:09:06
Biraz meþguldüm.
:09:08
Michelette'i neredeyse
öldürüyordum, ama kayýp.

:09:19
Býrak onu!
:09:20
Üzgünüm Jule.
:09:22
OYa ben, ya o.
ONe yazýk.

:09:25
Sana ýsýnmaya baþlýyordum.
:09:27
Bu iþte pek dost edinilmiyor.
:09:31
Dost olduðumuzu kim söyledi?
:09:33
Vacendak?
:09:35
Baþlayalým mý?
Transferi yapalým mý?

:09:46
Býrak olsun Bay Furlong.
:09:49
Ýzin ver.
:09:56
Senin yeni bir vücuda deðil,
ruha ihtiyacýn var.

:09:58
Hicbir makine sana bunu veremez.
.

:10:03
Direnme.
:10:04
Bilgisayar güçlüdür.
:10:06
Onu yenebilirsin Alex.
:10:31
Zihnin tamamen imha edilir,
:10:35
Kendine yardým edemezsin,
:10:37
Kimse edemez,
:10:42
Cesedi bulamadýlar,
:10:44
Tamamen kaybettin,
:10:46
Beni tuzaða düþürdü!
:10:48
Yapma!

Önceki.
sonraki.