Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:03
Direnme.
:10:04
Bilgisayar güçlüdür.
:10:06
Onu yenebilirsin Alex.
:10:31
Zihnin tamamen imha edilir,
:10:35
Kendine yardým edemezsin,
:10:37
Kimse edemez,
:10:42
Cesedi bulamadýlar,
:10:44
Tamamen kaybettin,
:10:46
Beni tuzaða düþürdü!
:10:48
Yapma!
:11:30
Mükemmel atýþ Bayan Redlund.
:11:33
Beni Mac Corp.'un baþý yaptýnýz.
Bu adý deðiþtirmemi hatýrlatýn.

:11:38
Ýndir silahý Vacendak.
:11:40
Þirket, þehir, bankalar,
her þey benim kontrolümde.

:11:44
Artýk sana ihtiyaç kalmadý serseri.
:11:47
McCandless artýk yok.
:11:57
Dur.
:11:58
Ben McCandless'ým.

Önceki.
sonraki.