Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:06
VORTEX
OYUN BÝTTÝ

:54:09
Oyun bitti, Kaybettiniz,
Lütfen tekrar deneyin,

:54:13
Adýn var mý tatlým?
:54:17
Evet. Alex.
:54:19
Club Kanal'a konus.
.
Burayý beðendin mi?

:54:23
Hayýr.
:54:24
Herkes peþimde.
:54:26
Sahi mi? Ne istiyorlar?
:54:29
Vücudumu.
:54:31
Kendini beðenmiþ bir tip.
:54:33
Neye bulaþtýðýný biliyor musun?
:54:36
Onunla olduðun için öldürülürsün!
:54:38
Bu Furlong. Kaçak!
:54:40
Geniþ al ve kanala baðlan.
:54:43
OOnu yalnýz mý býraktýn?
OBaþýnýn çaresine iyi bakar.

:54:47
-Ne iþ yapýyorsun Alex?
-Araba yarýþçýsýyým,

:54:50
Yani, öyleydim,
Galiba þimdilik iþsizim,

:54:53
Onu cýkar buradan.
.

:54:55
OYayýndayýz.
OKaçak Alex Furlong'layýz.

:54:59
VERÝ BANKASI KÝLÝDÝ
FURLONG, ALEX

:55:01
-Deðerin ne, biliyor musun?
- 10 milyon,

:55:04
Arttý, Seni ele veren
kiþiye 15 milyon,

:55:09
Ele vermek mi?
:55:11
Deneyen birini biliyorum,
:55:13
Vacendak adýný kullanýyor,
Ona bir mesajým var,

:55:18
Canýn cehenneme göt herif,
:55:23
Kimse beni ele veremez,
:55:43
Bu gelecekteki baþ aðrýsý mý?
:55:46
Çok insan sakladým,
ama o çok isteniyor.

:55:49
Bir yerde uzun süre kalamaz.
:55:51
Yardým edemez misin?
:55:52
Çok büyük iþ. Aptal rolü yapma,
yapman gerekeni biliyorsun.

:55:56
OMcCandless'e git.
OOnu karýþtýrmak istemiyorum.

:55:59
Baþka þansýn yok.
Seni sever. Ona git.


Önceki.
sonraki.