Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:31:01
Bir düþün. Bütün parama
ve gücüme sahip olacaksýn.

1:31:05
Onlarý benden daha akýllýca
kullanmaný umalým.

1:31:17
Önünde bir dizi rakam var.
1:31:20
Baþlayalým.
1:31:23
Dizideki ilk rakamýn. . .
1:31:25
. . .tuþuyla baþla,
sonra "sil"e bas.

1:31:38
Diziyi yazdýnýz.
1:31:40
"Sil"e bas Bay Furlong.
1:31:46
SÝL
1:31:54
Tuhaf.
1:31:56
Hala buradayým.
1:31:58
Bir rakamý unutmus olmalýsýn.
.

1:32:00
Tekrar yaz.
1:32:15
Bizi oyalýyorsun.
1:32:22
Nerede kaldýn? Bes dakikadýr
.
eðlendiriyorum onu.

1:32:26
Biraz meþguldüm.
1:32:28
Michelette'i neredeyse
öldürüyordum, ama kayýp.

1:32:39
Býrak onu!
1:32:40
Üzgünüm Jule.
1:32:42
OYa ben, ya o.
ONe yazýk.

1:32:45
Sana ýsýnmaya baþlýyordum.
1:32:47
Bu iþte pek dost edinilmiyor.
1:32:51
Dost olduðumuzu kim söyledi?
1:32:53
Vacendak?
1:32:55
Baþlayalým mý?
Transferi yapalým mý?


Önceki.
sonraki.