Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:32:00
Tekrar yaz.
1:32:15
Bizi oyalýyorsun.
1:32:22
Nerede kaldýn? Bes dakikadýr
.
eðlendiriyorum onu.

1:32:26
Biraz meþguldüm.
1:32:28
Michelette'i neredeyse
öldürüyordum, ama kayýp.

1:32:39
Býrak onu!
1:32:40
Üzgünüm Jule.
1:32:42
OYa ben, ya o.
ONe yazýk.

1:32:45
Sana ýsýnmaya baþlýyordum.
1:32:47
Bu iþte pek dost edinilmiyor.
1:32:51
Dost olduðumuzu kim söyledi?
1:32:53
Vacendak?
1:32:55
Baþlayalým mý?
Transferi yapalým mý?

1:33:06
Býrak olsun Bay Furlong.
1:33:09
Ýzin ver.
1:33:16
Senin yeni bir vücuda deðil,
ruha ihtiyacýn var.

1:33:18
Hicbir makine sana bunu veremez.
.

1:33:23
Direnme.
1:33:24
Bilgisayar güçlüdür.
1:33:26
Onu yenebilirsin Alex.
1:33:51
Zihnin tamamen imha edilir,
1:33:55
Kendine yardým edemezsin,
1:33:57
Kimse edemez,

Önceki.
sonraki.