Freejack
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:33:06
Býrak olsun Bay Furlong.
1:33:09
Ýzin ver.
1:33:16
Senin yeni bir vücuda deðil,
ruha ihtiyacýn var.

1:33:18
Hicbir makine sana bunu veremez.
.

1:33:23
Direnme.
1:33:24
Bilgisayar güçlüdür.
1:33:26
Onu yenebilirsin Alex.
1:33:51
Zihnin tamamen imha edilir,
1:33:55
Kendine yardým edemezsin,
1:33:57
Kimse edemez,
1:34:02
Cesedi bulamadýlar,
1:34:04
Tamamen kaybettin,
1:34:06
Beni tuzaða düþürdü!
1:34:08
Yapma!
1:34:50
Mükemmel atýþ Bayan Redlund.
1:34:53
Beni Mac Corp.'un baþý yaptýnýz.
Bu adý deðiþtirmemi hatýrlatýn.

1:34:58
Ýndir silahý Vacendak.

Önceki.
sonraki.