Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:07
Hej, co to ksakru dìláš?!
:13:08
Porco, vyprávìj nám o tom.
:13:11
Až budeme spolu sami.
:13:21
Ten Amerièan je legraèní.
:13:25
Jakmile mì uvidìl, hned mì požádal o ruku.
:13:28
Tak jsem mu øekla:
:13:29
„Za pilota jsem se vdala tøikrát...
:13:32
První zemøel ve válce, druhý nad Atlantikem...
:13:35
...a poslední v Asii.“
:13:41
Takže už to víš?
:13:43
Dnes jsem se to dozvìdìla.
:13:45
Prý našli jeho pozùstatky v džungli nìkde v Bengálsku.
:13:55
Èekala jsem tøi roky. Mé slzy už dávno vyschly.
:14:00
Schytají to vždycky ti dobøí kluci.
:14:03
Na mého pøítele.
:14:05
Díky, Marco, že jsi se mnou zùstal celé ty roky.
:14:15
Z mých starých pøátel jsi zùstal jediný...
:14:19
Jen se mi nelíbí, žes nesundala tuhle fotografii.
:14:24
Neniè ji, slíbils mi to.
:14:26
Je to poslední fotografie, na které mᚠlidskou tváø.
:14:33
Jak bychom jen mohli tu tvou kletbu zlomit...
:14:56
Ten Amerièan je zatracenì dobrý.

náhled.
hledat.