Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:00
Schytají to vždycky ti dobøí kluci.
:14:03
Na mého pøítele.
:14:05
Díky, Marco, že jsi se mnou zùstal celé ty roky.
:14:15
Z mých starých pøátel jsi zùstal jediný...
:14:19
Jen se mi nelíbí, žes nesundala tuhle fotografii.
:14:24
Neniè ji, slíbils mi to.
:14:26
Je to poslední fotografie, na které mᚠlidskou tváø.
:14:33
Jak bychom jen mohli tu tvou kletbu zlomit...
:14:56
Ten Amerièan je zatracenì dobrý.
:15:27
Závidím vám. Kéž bych vydìlával tolik penìz jako vy...
:15:32
Tohle je splátka za tenhle mìsíc.
:15:34
Úvìr za letadlo máte splacený.
:15:36
Co øíkáte...
:15:37
...nekoupil byste nìjaké státní dluhopisy
jako vyjádøení podpory národu?

:15:41
To nechám vám lidem.

náhled.
hledat.