Kurenai no buta
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:05
Známe se už dlouho, starouši,
ale tentokrát se poptám jinde.

:29:11
Poèkat.
:29:18
Nelíbí se vám, že jsem ženská?
:29:20
Nebo si myslíte, že jsem na tuhle práci ještì mladá?
:29:22
Obojí, sleèno.
:29:24
Dobøe, máte pravdu.
:29:27
Co je podle vás pro dobrého pilota nejdùležitìjší?
:29:32
Zkušenost?
:29:33
Invence, øekl bych.
:29:35
Skvìle! Jsem ráda, že jste neøekl „zkušenost“.
:29:38
Víte, dìdeèek mi vyprávìl,
že jste létal už jako kluk.

:29:43
A už tehdy jste byl jednièka.
:29:46
Od roku 1910... sedmnáct mi tehdy bylo.
:29:50
Sedmnáct! Stejnì starý jako já!
:29:53
S tím, že jsem ženská, nic nenadìlám...
:29:56
...ale tu práci byste mi dát mohl, ne?
Mám pár dobrých nápadù...

:29:58
Když to nezvládnu, mùžete si peníze nechat.
:30:01
Co øíkáš, dìdo?
:30:02
Je to má vnuèka. Budeš spokojený.
:30:05
Co se mì týèe, já spravoval motory už ve dvanácti.
:30:08
Dneska spíte tady. Zítra vám seženu postel.
Snídanì je v sedm.

:30:12
Mùžete se osprchovat, jestli chcete.
Ruèník máte v koupelnì. Dobrou noc!

:30:17
Ty peníze nestaèí, ale ze známosti ti zbytek pùjèím.

náhled.
hledat.