Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:00
Protože velociraptor loví ve skupinách.
Útoèí organizovanì...

:08:05
a je pøipravený na vše.
:08:08
Šlehne po tobì tímhle...
:08:11
15centimetrovým zatažitelným spárem,
ostrým jako žiletka.

:08:15
Nenamáhá se prokousnout ti tepnu,
jako lev.

:08:19
Drápne tì...
:08:22
tady nebo tady,
:08:24
Alane.
:08:26
Možná ti rozøízne bøicho a vyteèou ti støeva.
:08:30
Dùležité je, že ještì žiješ, když tì žerou.
:08:37
Takže zkus projevit trochu úcty.
:08:41
Ano.
:08:49
Alane, jestlis ho chtìl vydìsit,
mohls na nìj vytáhnout pušku.

:08:54
Jo, já vím. Dìcka.
:08:57
Taky chceš jedno?
:08:59
Nechci zrovna tamto,
ale zplození dítìte by mohlo být zajímavé.

:09:04
Co je na dìtech tak špatného?
:09:06
Jsou hluèné, nepoøádné a drahé.
:09:11
Lakomèe.
:09:12
Smrdí.
:09:14
-Nesmrdí!
-Nìkteré smrdí.

:09:15
-Dej pokoj!
-Mimina smrdí.

:09:25
-Zakryjte nalezištì!
-Zakryjte výkop!

:09:27
-A to vypne!
-Zastavte to!

:09:30
Všechno to zakryj. Natáhni to.
:09:34
Zastavte to! Vypnìte motor!
:09:38
Cože?
:09:53
Co si sakra myslíte, že tu dìláte?
:09:56
To jsme si šetøili.
:09:59
Urèitì pro dnešek.

náhled.
hledat.