Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:04
Co je na dìtech tak špatného?
:09:06
Jsou hluèné, nepoøádné a drahé.
:09:11
Lakomèe.
:09:12
Smrdí.
:09:14
-Nesmrdí!
-Nìkteré smrdí.

:09:15
-Dej pokoj!
-Mimina smrdí.

:09:25
-Zakryjte nalezištì!
-Zakryjte výkop!

:09:27
-A to vypne!
-Zastavte to!

:09:30
Všechno to zakryj. Natáhni to.
:09:34
Zastavte to! Vypnìte motor!
:09:38
Cože?
:09:53
Co si sakra myslíte, že tu dìláte?
:09:56
To jsme si šetøili.
:09:59
Urèitì pro dnešek.
:10:02
-Kdo si proboha myslíte, že jste?
-John Hammond.

:10:05
Rád vás koneènì poznávám osobnì,
doktore Grante.

:10:10
Vidím, že mých 50 000$ roènì
je správnì využito.

:10:15
Kdo je ten blázen?
:10:16
-To je naše paleobotanièka. Dr...
-Sattlerová.

:10:20
Ellie, tohle je pan Hammond.
:10:22
Omlouvám se za ten dramatický vstup,
doktorko, ale...

:10:25
-Øekla jsem ''blázen''?
-...spìchali jsme.

:10:27
Dáte si sklenièku?
Nenecháme to zteplat. Posaïte se.

:10:31
-Pomùžu vám.
-Potøebuji jen pár sklenièek. To zvládnu.

:10:34
-Všude tu leží vzorky.
-V kuchyni se neztratím.

:10:38
A teï k vìci.
:10:41
Líbíte se mi, oba.
:10:44
Mám na lidi èich. Je to dar.
:10:50
Vlastním ostrov kousek od Kostariky.
:10:54
Pronajal jsem si ho od vlády
a posledních pìt let...

:10:57
tam buduji pøírodní rezervaci.
:10:59
Opravdu velkolepou.
Nešetøil jsem na výdajích.


náhled.
hledat.