Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:02
Co takhle zajet na víkend, jen vy dva?
:12:05
Moc rád bych mìl i názor paleobotanika.
:12:09
Ve vedlejším mìstì èeká letadlo.
:12:13
Je mi líto. Není to možné.
:12:16
Teï jsme našli novou kostru...
:12:18
Vynahradil bych vám to plným
financováním vašich výzkumù...

:12:22
Je to velmi nepøíhodná doba.
:12:25
...po další tøi roky.
:12:32
Kde je to letadlo?
:12:34
-OK.
-Tøi roky.

:12:36
Na zdraví.
:13:17
Dodgsone!
:13:26
Nemìl bys mi øíkat jménem.
:13:29
Dodgson! Máme tu Dodgsona!
:13:33
Vidíš, je jim to putna. Pìknej klobouk.
:13:36
Chceš vypadat jako tajnej?
:13:39
-Tak co?
-750 000$.

:13:41
Pøi dodání plus 50 tisíc
za každé živé embryo.

:13:44
To je milión a pùl,
když dostaneš všech 15 druhù z ostrova.

:13:47
Pøivezu všechny.
:13:48
Nezapomeò, živá embrya.
Nepomùžou nám, jestli nepøežijou.

:13:52
Jak je mám pøevážet?
:13:57
Dole se to odšroubuje.

náhled.
hledat.