Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:17
Dodgsone!
:13:26
Nemìl bys mi øíkat jménem.
:13:29
Dodgson! Máme tu Dodgsona!
:13:33
Vidíš, je jim to putna. Pìknej klobouk.
:13:36
Chceš vypadat jako tajnej?
:13:39
-Tak co?
-750 000$.

:13:41
Pøi dodání plus 50 tisíc
za každé živé embryo.

:13:44
To je milión a pùl,
když dostaneš všech 15 druhù z ostrova.

:13:47
Pøivezu všechny.
:13:48
Nezapomeò, živá embrya.
Nepomùžou nám, jestli nepøežijou.

:13:52
Jak je mám pøevážet?
:13:57
Dole se to odšroubuje.
:14:00
To je skvìlý. Bože.
:14:02
Uvnitø je to chlazené a rozdìlené.
:14:05
-Vy hlavy. To je úžasné.
-Celníci si to mùžou i zkontrolovat.

:14:08
-Ukaž.
-Zkus to.

:14:10
-Chlazení vydrží 36 hodin.
-Není mentolová?

:14:13
Do té doby musí být ta embrya v San José.
:14:16
To záleží na vašem muži na lodi.
:14:18
Zítra veèer v sedm ve východním doku.
A to nesplete.

:14:22
-Jak chceš projít ochrankou?
-Mám na to 18 minut.

:14:26
Osmnáct minut a vaše spoleènost
dohoní deset let výzkumu.

:14:34
Nešetøi na mnì, Dodgsone.
:14:38
To byla Hammondova chyba.
:14:53
Takže vy dva vyhrabáváte dinosaury?
:14:58
-Tedy...
-Snažíme se.


náhled.
hledat.