Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:00
To je skvìlý. Bože.
:14:02
Uvnitø je to chlazené a rozdìlené.
:14:05
-Vy hlavy. To je úžasné.
-Celníci si to mùžou i zkontrolovat.

:14:08
-Ukaž.
-Zkus to.

:14:10
-Chlazení vydrží 36 hodin.
-Není mentolová?

:14:13
Do té doby musí být ta embrya v San José.
:14:16
To záleží na vašem muži na lodi.
:14:18
Zítra veèer v sedm ve východním doku.
A to nesplete.

:14:22
-Jak chceš projít ochrankou?
-Mám na to 18 minut.

:14:26
Osmnáct minut a vaše spoleènost
dohoní deset let výzkumu.

:14:34
Nešetøi na mnì, Dodgsone.
:14:38
To byla Hammondova chyba.
:14:53
Takže vy dva vyhrabáváte dinosaury?
:14:58
-Tedy...
-Snažíme se.

:15:06
Na Dr. Malcolma si budete muset zvyknout.
:15:09
Jako matematik nemá smysl pro humor.
:15:13
Chaotik, vlastnì chaotik.
:15:15
John nemá rád chaos,
:15:17
hlavnì co se týèe jeho vìdeckého projektu.
:15:20
Iane, nikdy jsi dostateènì
nevysvìtlil své obavy...

:15:23
Ohlednì chování systému
v urèitém stádiu procesu?

:15:26
Tvá teorie vypadá atraktivnì,
ale nemusí být nutnì...

:15:29
Ne, ne.
:15:30
Dr. Sattlerová, Dr. Grante,
slyšeli jste už o teorii chaosu?

:15:33
Ne.
:15:34
Ne? A o nerovnicích?
:15:37
O pøitažlivosti protikladù?
:15:40
Nevìøím, že neznáte teorii
pøitažlivosti protikladù.

:15:49
Já pøivádím vìdce. Ty rockovou hvìzdu.
:15:56
Tady je to.

náhled.
hledat.