Jurassic Park
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:24
Je silný boèní vítr. Musíme rychle klesat.
Držte se, bude to napínavé.

:16:55
Tahle èást patøí sem a tamta...
:16:58
Než se vám to podaøí, budeme na zemi.
:17:02
Skvìlé.

náhled.
hledat.